U bent hier

Home

Politiek

APO redelijk tevreden met plannen Dekker

Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) maakte op maandag 13 oktober in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie over de toekomst van het publieke mediabestel bekend. Daarin staat onder meer dat aan ieder publiek programma altijd een educatief, informerend of cultureel doel ten grondslag moet liggen. Amusement kan daarbij een middel zijn, maar nooit een doel op zich. De werkgroep Andere Publieke Omroep (APO) zet zich al sinds 2004 in om de publieke omroep terug te brengen naar de kerntaken en de verzuiling van het bestel een halt toe te roepen. De organisatie is redelijk tevreden met de visie van Dekker, maar plaatst evengoed kanttekeningen en is van mening dat de plannen niet ver genoeg gaan.

Volgens Dekker moet "de publieke omroep de komende jaren stevig worden verbouwd om relevant te blijven." Zo wil Dekker dat de overlap met de commerciële omroep wordt beperkt en de publieke omroep de wettelijke taak krijgt om programma’s te maken die informeren, bijdragen aan educatie of raken aan onze culturele identiteit. Dat is een aanscherping van de huidige taak van de publieke omroep.

"Het is een stap in de goede richting maar we zijn er nog lang niet", vindt Koos Kalkman van de APO. "Onze organisatie is er voorstander van om het omroepbestel reclamevrij te maken. Zolang de STER-reclame blijft bestaan, zal het streven naar hoge kijkcijfers en grotere marktaandelen een voorname rol spelen waardoor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) net als nu moet concurreren met de commerciële zenders. Om te voorkomen dat dit wederom ten koste van de inhoud gaat, moet er wat ons betreft in de Mediawet een heel scherpe taakomschrijving komen voor de publieke omroep op het gebied van informatie, educatie en cultuur. In dit kader kan het ook van belang zijn de budgetten voor deze programmacategorieën vast te leggen."