Publieke omroep besteedt vooral geld aan amusement

Van het totale bedrag dat de publieke omroep uitgeeft aan het maken van programma's, wordt meer dan de helft besteed aan amusement. De publieke omroep hanteert nu een systeem waarbij programm's worden ingedeeld in vijftien categorieën. Door dit systeem is het mogelijk programma's te maken die puur amusement zijn, maar in te delen in een andere categorie. Zo worden er bijvoorbeeld programma's bestempeld als human interest of drama, terwijl het om amusement gaat.

APO redelijk tevreden met plannen Dekker

Staatssecretaris Sander Dekker (OCW) maakte op maandag 13 oktober in een brief aan de Tweede Kamer zijn visie over de toekomst van het publieke mediabestel bekend. Daarin staat onder meer dat aan ieder publiek programma altijd een educatief, informerend of cultureel doel ten grondslag moet liggen. Amusement kan daarbij een middel zijn, maar nooit een doel op zich. De werkgroep Andere Publieke Omroep (APO) zet zich al sinds 2004 in om de publieke omroep terug te brengen naar de kerntaken en de verzuiling van het bestel een halt toe te roepen. De organisatie is redelijk tevreden met de visie van Dekker, maar plaatst evengoed kanttekeningen en is van mening dat de plannen niet ver genoeg gaan.

Volgens Dekker moet "de publieke omroep de komende jaren stevig worden verbouwd om relevant te blijven." Zo wil Dekker dat de overlap met de commerciële omroep wordt beperkt en de publieke omroep de wettelijke taak krijgt om programma’s te maken die informeren, bijdragen aan educatie of raken aan onze culturele identiteit. Dat is een aanscherping van de huidige taak van de publieke omroep.

"Het is een stap in de goede richting maar we zijn er nog lang niet", vindt Koos Kalkman van de APO. "Onze organisatie is er voorstander van om het omroepbestel reclamevrij te maken. Zolang de STER-reclame blijft bestaan, zal het streven naar hoge kijkcijfers en grotere marktaandelen een voorname rol spelen waardoor de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) net als nu moet concurreren met de commerciële zenders. Om te voorkomen dat dit wederom ten koste van de inhoud gaat, moet er wat ons betreft in de Mediawet een heel scherpe taakomschrijving komen voor de publieke omroep op het gebied van informatie, educatie en cultuur. In dit kader kan het ook van belang zijn de budgetten voor deze programmacategorieën vast te leggen."

Persbericht

Bezuinigingen op publieke omroep dwingen de politiek tot scherpe keuzes

Woensdag 4 juni is er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de toekomst van de publieke omroep. De werkgroep Andere Publieke Omroep zal daarbij aangeven dat de bezuinigingen veel omvangrijker zijn dan wordt voorgesteld. Bovendien gaan die bezuinigingen vooral ten koste van de kerntaken: het bieden van nieuws, achtergronden en cultuur. De werkgroep APO roept de politiek op de invulling van de bezuinigingen niet over te laten aan de huidige publieke omroep, maar om zelf scherpe keuzes te maken.

Pagina's

Terug naar de kerntaken

Oud-omroepjournalist en ondernemer Antonie Dake maakt zich sinds enige tijd grote zorgen over de toekomst van de publieke omroep in Nederland. Daarom introduceerde hij in 2004 een burgerinitiatief: de werkgroep Naar een Andere Publieke Omroep (APO). Doel is de publieke omroep terug te brengen tot zijn kerntaak: het bieden van hoogwaardige informatie, educatie en cultuur. Lees hier alles over de APO.

Ondersteun APO met uw donatie

De werkgroep APO is een particulier initiatief van een aantal betrokken en enthousiaste burgers. Om de activiteiten van APO (zoals het bijhouden van de website, het organiseren van mailings, het doen van onderzoek, etc.) mogelijk te maken, is ook  financiële ondersteuning noodzakelijk. Elke bijdrage is van harte welkom. Hartelijk dank!