Publieke omroep mist transparantie (Opinie Dagblad Trouw 1 maart 2016)

De Eerste Kamer spreekt op 1 maart a.s. opnieuw over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet, waarin een meer centrale aansturing van het programmabeleid door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt geregeld. Ook wordt daarin de rol van amusement beperkt ten gunste   van informatie, cultuur en educatie. Bij de eerdere schriftelijke behandeling en een daarop volgende mondelinge behandeling is gebleken dat de Eerste Kamer zich vooral bezorgd maakt over het benoemingenbeleid van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Politiek moet publieke omroep dwingen om duidelijke definities te hanteren

Dinsdag 8 december sprak de Eerste Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet met een aantal deskundigen uit het veld. Een punt dat daarbij nauwelijks ter sprake kwam is dat artikel 2.1 van het wetsvoorstel de publieke omroep alle ruimte zal bieden om de concentratie op de kerntaken alsnog te omzeilen. 

Onderzoek Maurice de Hond: publieke omroep moet openheid geven over bestedingen

87% van de Nederlandse televisiekijkers vindt dat de publieke omroep volledige openheid moet geven over de kosten van alle programma's. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de werkgroep Andere Publieke Omroep.

De publieke omroep is nu onduidelijk zijn over de besteding van middelen. Dit komt vooral – zo blijkt uit onderzoek van APO – doordat de publieke omroep geen duidelijke categorieën hanteert en verhullende etiketten voor programma's gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld 'human interest' gebruikt voor programma's die in feite puur amusement zijn.

Pagina's

Terug naar de kerntaken

Oud-omroepjournalist en ondernemer Antonie Dake maakt zich sinds enige tijd grote zorgen over de toekomst van de publieke omroep in Nederland. Daarom introduceerde hij in 2004 een burgerinitiatief: de werkgroep Naar een Andere Publieke Omroep (APO). Doel is de publieke omroep terug te brengen tot zijn kerntaak: het bieden van hoogwaardige informatie, educatie en cultuur. Lees hier alles over de APO.

Ondersteun APO met uw donatie

De werkgroep APO is een particulier initiatief van een aantal betrokken en enthousiaste burgers. Om de activiteiten van APO (zoals het bijhouden van de website, het organiseren van mailings, het doen van onderzoek, etc.) mogelijk te maken, is ook  financiële ondersteuning noodzakelijk. Elke bijdrage is van harte welkom. Hartelijk dank!