Politieke partijen lopen zich warm (2)

Nadat eerder onder meer 50Plus, D66 en GroenLinks hun verkiezingsprogramma presenteerden hebben nu ook het CDA en de VVD dat gedaan.

Het CDA kiest voor het behoud van een pluriforme publieke omroep. Die moet niet nog meer onderworpen zijn aan de marktlogica van kijkcijfers en advertentie-inkomsten.  Ten opzichte van het programma van 2012 is deze laatste zin nieuw.

De VVD wil een publieke omroep die iets toevoegt naast de producten die commerciële mediabedrijven aanbieden (en kunnen aanbieden) en dat de publieke omroep daarom zich richt op de kernonderwerpen: nieuws en educatie. En daar waar het om nationale aangelegenheden gaat ook cultuur en sport. Daarnaast dient de publieke omroep een ombudsman aan te stellen die gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies kan geven en rectificaties kan afdwingen. In 2012 wilde de VVD de rol van publiek gefinancierde omroepen verkleinen. Zij zouden alleen programma’s moeten aanbieden met een maatschappelijk toegevoegde waarde die niet door commerciële omroepen worden aangeboden en op die manier bijdragen aan de diversiteit van het Nederlandse televisieaanbod.

Koos Kalkman