MEDIATIPS VOOR DE VERKIEZINGEN

Kijkend naar de eerste passages over de omroep in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen is het niet moeilijk om in woede te ontsteken. Wat een aaneenrijging van voorspelbare en obligate gemeenplaatsen. Waar blijven de originaliteit, toekomstgerichte visies en oprechte kritiek?
Om u een beetje te prikkelen lanceer ik hierbij tien media-tips om in de komende verkiezingstijd de degens te kruisen.
 
 
1. Focus niet op de omroep, maar vat de omroep op als deel van het mediabeleid, waarin oude en nieuwe media meer in evenwicht zijn;
2. Pleit voor een totaal nieuwe Mediawet;
3. Maak het mediabeleid onderdeel van een nieuwe visie op de versterking van publieke instellingen. Na de financiële crisis en de vele mislukte privatiseringen is er alle reden om de overheid weer een stevige rol te laten spelen in de publieke sector. In de gedecentraliseerde gezondheidszorg, de woningbouw (waar falende corporaties plaats maken voor de aloude coöperaties) en dus ook in de wereld van de media;
4. De NPO moet weer een echte publieke omroep worden:  zonder STER-reclame, overdreven bureaucratie, zonder programma’s die net zo goed door de commerciële omroep gemaakt kunnen worden, zonder verzuilingseffecten en zonder kijkcijfer-terreur;
5. Laat de media leiden door hoofdredacteuren in plaats van directeuren;
6. Eis dat de media het grootste deel van hun budgetten aan de journalistieke inhoud en programma’s besteden in plaats van bijvoorbeeld aan onroerend goed, hoge salarissen aan leidinggevenden en ondersteunende diensten;
7. Versterk en decentraliseer de regionale en lokale omroep;
8. Start een Mediawijsheid-programma, bestrijd mediaverslaving en bevorder actief mediagebruik door het publiek;
9. Verhoog de subsidie voor het Metropole-orkest;
10. Verbied lange zomerstop voor informatieve programma’s.
 
Nico Haasbroek