Politieke partijen lopen zich warm

Vooruitlopend op de verkiezingen van 2017 verschijnen de eerste concept-verkiezingsprogramma's. Sommige beschikken over een mediaparagraaf. Veel wijzer wordt de kiezer daar niet van. 50plus meent dat de publieke omroep vele goede programma’s verzorgt en dat dat zo moet blijven. Omroepen zouden meer vrijheid moeten krijgen om te gaan samenwerken met uitgevers. Belangrijke functies bij de NPO moeten via openbare sollicitatieprocedures openstaan voor elke Nederlander en niet alleen voor mensen die lid zijn van een politieke partij.

D66 vindt een sterke, onafhankelijke, pluriforme publieke omroep die nationaal en lokaal is geworteld in de samenleving, van essentieel belang voor het functioneren van de democratie. Die staat of valt immers met goed geïnformeerde burgers. In een sterk veranderend medialandschap moet de inhoud van die publieke omroep eenvoudig vindbaar zijn, ook wanneer mensen bijvoorbeeld alleen nog maar online tv of radio consumeren. De onafhankelijkheid van de publieke omroep wordt vooral gewaarborgd door een overheid die haar rol kent. De overheid stelt duidelijke kaders, maar gaat niet over de inhoud van de programmering.

GroenLinks is van mening dat bij een gedeelde samenleving een omroepbestel hoort dat diversiteit en meningsvorming waarborgt en waarin iedereen zich herkent. Nieuws, informatie, cultuur en educatie vormen de kerntaak van publieke omroepen. Daar moet voldoende geld voor zijn. Sport en amusement zorgen ervoor dat een breed publiek wordt bereikt. Het publieke bestel is toegankelijk voor onafhankelijke producenten. De producties van de publieke omroep zijn op internet gratis en zonder reclame toegankelijk.

De PVV stelt dat er geen geld meer moet "... naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.". Met andere woorden: alles mag blijven bestaan, maar er komen geen budgetten meer beschikbaar.

Koos Kalkman