Onderzoek Maurice de Hond: publieke omroep moet openheid geven over bestedingen

87% van de Nederlandse televisiekijkers vindt dat de publieke omroep volledige openheid moet geven over de kosten van alle programma's. Dit blijkt uit onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van de werkgroep Andere Publieke Omroep.

De publieke omroep is nu onduidelijk zijn over de besteding van middelen. Dit komt vooral – zo blijkt uit onderzoek van APO – doordat de publieke omroep geen duidelijke categorieën hanteert en verhullende etiketten voor programma's gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld 'human interest' gebruikt voor programma's die in feite puur amusement zijn.

Staatssecretaris Dekker van mediazaken lijkt echter niet van plan te zijn om in te grijpen.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef de staatssecretaris deze week dat de publieke omroep voortaan duidelijk moet maken hoeveel geld er per genre wordt uitgegeven. De kosten per programma worden alleen bekend gemaakt wanneer de Tweede Kamer daar om vraagt.  Op die manier blijft er onduidelijkheid bestaan en kan niet gecontroleerd worden of de publieke omroep het beschikbare budget besteedt aan de kerntaken: nieuws en informatie, cultuur en educatie.

Binnen de huidige regels geeft de publieke omroep zelf aan dat in 2015 20 miljoen euro besteed wordt aan programma´s in de categorie amusement. Op basis van onderzoek concludeert de werkgroep Andere Publieke Omroep dat er in werkelijkheid 212 miljoen euro (54% van het totale programmabudget van 390 miljoen euro) wordt besteed aan programma´s die beschouwd moeten worden als puur amusement.  Als de publieke omroep zich meer richt op de wettelijke kerntaken, dan zou er voor nieuws, cultuur en educatie ruim 200 miljoen euro extra beschikbaar zijn.

Overtuigd van de juistheid van deze cijfers heeft de werkgroep Andere Publieke Omroep de staatssecretaris uitgedaagd om deze cijfers te laten controleren door een onafhankelijke derde, bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer.

Uit het onderzoek van Maurice de Hond blijkt verder dat 49% van de televisiekijkers vindt dat de publieke omroep meer geld moet besteden aan kunst en cultuur. Bovendien meent ruim de helft (51%) dat de publieke omroep te veel geld uitgeeft aan de rechten van sportwedstrijden, zoals EK’s en WK’s voetbal, de Tour de France en de Olympische Spelen. 65% van de kijkers vindt dat er veel meer geld beschikbaar moet komen voor onderzoeksjournalistiek om zo de overheid en grote bedrijven te kunnen controleren.

In een interview op NPO Radio1 verklaarde staatssecretaris Dekker vandaag  naar aanleiding van deze peiling onderzoeksjournalistiek een hele belangrijke taak van  de publieke omroep te vinden: “Mijn kritiek op de publieke omroep is altijd geweest dat het teveel lijkt op wat de commerciële zenders ook al doen. Ik vind dat de kerntaken heel erg zitten op nieuws, actualiteiten en achtergronden. Daar past natuurlijk onderzoeksjournalistiek goed bij, dat is een dure vorm die niet altijd aantrekkelijk is voor commerciële partijen, omdat je dat niet terugverdient met reclame.”

Een duidelijke meerderheid (56%) vindt dat de publieke omroep geen reclame moet uitzenden. 54% is van mening dat de publieke omroep kan volstaan met twee televisiezenders.

Op maandag 16 november vergadert de Tweede Kamer over de Mediabegroting voor 2016.