Publieke omroep besteedt vooral geld aan amusement

Van het totale bedrag dat de publieke omroep uitgeeft aan het maken van programma's, wordt meer dan de helft besteed aan amusement. De publieke omroep hanteert nu een systeem waarbij programm's worden ingedeeld in vijftien categorieën. Door dit systeem is het mogelijk programma's te maken die puur amusement zijn, maar in te delen in een andere categorie. Zo worden er bijvoorbeeld programma's bestempeld als human interest of drama, terwijl het om amusement gaat.

Mede op basis van interne cijfers van de publieke omroep heeft de werkgroep APO een analyse gemaakt van alle bestedingen en programma's. Daaruit blijkt dat van de netto programmakosten in 2015 (390 miljoen euro) 54% (212 miljoen euro) besteed wordt aan programma's die geclassificeerd moeten worden als amusement.

Op 8 oktober debatteerde de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker om amusement te schrappen als kerntaak van de publieke omroep. Nu de Kamer daarmee heeft ingestemd kan er dus veel extra geld beschikbaar worden gesteld voor de drie overgebleven kerntaken: nieuws, cultuur en educatie.

In een brief aan de Tweede Kamer drong de werkgroep APO erop aan dat de publieke omroep gedwongen moet worden volledige openheid van zaken te geven over de besteding van het budget. Alleen dan is het mogelijk om te controleren of de publieke omroep de vele miljoenen euro's belastinggeld besteedt volgens de criteria die de politiek daarvoor vaststelt. In dat kader doet de werkgroep APO de suggestie aan de Kamer om de cijfers en berekeningen te laten toetsen door een onafhankelijke derde, zoals de Algemene Rekenkamer.