Persbericht

Bezuinigingen op publieke omroep dwingen de politiek tot scherpe keuzes

Woensdag 4 juni is er een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de toekomst van de publieke omroep. De werkgroep Andere Publieke Omroep zal daarbij aangeven dat de bezuinigingen veel omvangrijker zijn dan wordt voorgesteld. Bovendien gaan die bezuinigingen vooral ten koste van de kerntaken: het bieden van nieuws, achtergronden en cultuur. De werkgroep APO roept de politiek op de invulling van de bezuinigingen niet over te laten aan de huidige publieke omroep, maar om zelf scherpe keuzes te maken.

Inkomsten lopen sterker terug

De werkgroep APO heeft becijferd dat de reële inkomsten van de publieke omroep veel sterker teruglopen dan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Raad van Bestuur van de NPO suggereren. Zij menen dat er slechts € 127 miljoen bezuinigd hoeft te worden.

De opheffing van het Mediafonds en de levensbeschouwelijke omroepen zijn echter ook als besparing ingeboekt, terwijl de programma’s die hieruit voortkwamen, blijven bestaan. Bovendien valt de prijsindexatie weg. Berekeningen van APO laten zien dat de bezuinigingen in de jaren tot 2017 oplopen tot meer dan € 200 miljoen.

Nadere invulling door  NPO leidt ertoe dat een relatief bescheiden deel van de korting (14%) neerkomen op sport en amusement, terwijl een onevenredig groot deel (57%) verhaald zal worden op de budgetten voor juist de twee kerntaken van de publieke omroep: nieuws en cultuur.

Dringende oproep

Van de publieke omroep zelf hoeft geen fundamentele koerswijziging verwacht te worden. Hoog tijd dus dat de politiek ingrijpt. Het APO-voorstel houdt onder andere in dat de publieke omroep wordt afgeslankt en de programmatische verantwoordelijkheid krijgt voor zijn twee kerntaken: nieuws en cultuur. Voor nieuws komt één tv-zender en één radiozender en ook cultuur krijgt de beschikking over één tv-zender en één radiozender. De publieke omroep is dan niet meer afhankelijk van de reclame-inkomsten terwijl de budgetten voor de kerntaken groter zijn dan bij het huidige beleid. De oproep van APO is dan ook: wees verstandig en maak nú de fundamentele keuze voor een duurzame publieke omroep die zich richt op zijn wettelijke kerntaken.

Alle feiten, inclusief een meerjarenbegroting, staan inzichtelijk op www.anderepubliekeomroep.nl.


Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Koos Kalkman (0653178710) of Nico Haasbroek (0651245762) of raadpleeg www.anderepubliekeomroep.nl.

De werkgroep Andere Publieke Omroep bestaat uit Antonie Dake, Ad ’s-Gravesande, Nico Haasbroek, Koos Kalkman en Ivo Wildenberg

Meer informatie

Lees de bijhorende achtergrondnotitie van de APO d.d. 04-06-2014

Antwoorden op Kamervragen van het lid Elias (VVD) over de samenvattingsrechten van het eredivisievoetbal, d.d. 03-07-2014