U bent hier

Home » Blogs » blog van Antonie Dake

Kerntaken Publieke Omroepen dupe van bezuinigingsopgave

Binnen vier jaar moet de publieke omroep het met 24% minder geld doen. Als de regering het omroepbeleid verder op zijn beloop laat en Hilversum wel een korting, maar geen visie oplegt zullen de omroepbestuurders vooral de kaasschaaf hanteren. Dit zal de kwaliteit van de programmering sterk aantasten, met name op het gebied van de kerntaken nieuws en achtergrond en kunst en cultuur. Den Haag zal moeten ingrijpen om de bezuinigingen op de publieke omroep in goede banen te leiden.

In het kader van de voortgaande bezuinigingsopgave zal het bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) zijn complexe publiek-private organisatie verder op de schop nemen. Velen waren onder Rutte-I al van mening dat als gevolg van de keuzes die Hilversum naar aanleiding van de bezuinigingsopgave maakt, verschraling van de informatie onvermijdelijk was geworden, en dat met name de twee kerntaken in het gedrang zouden komen.

Nu, onder Rutte II, moet Hilversum naast de eerste € 127 mln nog eens € 50 mln bezuinigen. Verwacht mag worden dat, zelfs bij evenredige verdeling van de lasten, de kwaliteit van de programmering echt onderuit zal gaan.

De situatie is in realiteit echter nog erger. Wie de interne stukken van de NPO zoals de genreschema’s voor de komende tijd nauwgezet leest kan niet anders dan concluderen dat de omroepbestuurders de opgelegde lasten juist niet evenredig willen verdelen over de verschillende kostenposten.

Zo wordt op avondvullende sport en groot amusement niet meer dan 9% gekort. Maar voor nieuws en achtergrond en kunst en cultuur — nota bene de twee kerntaken van de publieke omroep — komt in 2017 43% minder beschikbaar dan in 2013.

Het ziet er naar uit dat de kaart die het kabinet voor de komende jaren de NPO heeft toegedeeld zal leiden tot (verdere) verwaarlozing van de kerntaken en tot het in leven houden van de pseudo-commerciële formule van Nederland 1.

Den Haag is aan zet. Onder het geldende motto: bezuinigen én hervormen.

Verschenen op de Opiniepagina van het  Financieel Dagblad op 28 oktober 2013

Download de achtergronden bij dit artikel.