U bent hier

Home » Blogs » blog van Nico Haasbroek

Occupy Mediapark II

Op 10 december schreef ik een stukje over de publieke omroep. Aanleiding was de discussie in De Tweede Kamer op 12 december 2011 over de bezuinigingen bij de publieke omroep die niet tot kwaliteitsverlies mogen leiden. Ik wilde maar gelijk tot de kern van de zaak doordringen door een kwaliteitsmanifest te proclameren en iedereen op te roepen om ideeën te leveren ter bevordering van de kwaliteit van de publieke omroep. Dan zien we daarna wel hoe we dat in beleid vertalen en wat de financiële voor- en nadelen zijn. Ook beloofde ik dat we de goede ideeën openbaar zouden maken, op voorwaarde dat er minstens vijftien nieuwe voorstellen zouden worden ingediend.

De actie kreeg vooral on line behoorlijk veel aandacht. (Google de woorden 'Occupy Mediapark' als je daarvan een indruk wilt krijgen). Daarvoor had ik 28 mensen in mijn netwerk aangespoord om mijn verhaal via de sociale media te verspreiden. In eerste instantie nam Villa Media de Joop-opinie over en daarna volgden ondermeer De Nieuwe Reporter en Broadcast Magazine en zelfs Geen Stijl verwijst naar mijn stuk van 10 december.

Nu mijn analyse.

Via Joop werd Occupy Mediapark in twee dagen door 1016 personen bekeken. Er volgden 19 reacties. Hoewel ik opriep op om goede ideeën aan mijn kwaliteitssuggesties toe te voegen lukte dat maar gedeeltelijk. De meeste reacties betroffen opmerkingen in de wilde weg, vormen van stoom afblazen en op elkaar reageren, vaak onder pseudoniem. Waarom?

Ten tweede viel op dat in veel reacties de voorstellen van de Andere Publieke Omroep werkgroep (waarvan ik deel uitmaak) worden onderschreven, zoals het afschaffen van de verzuiling via de omroepverenigingen, het stoppen met de STER reclame en het najagen van hoge kijkcijfers. Wat verder tot uiting kwam waren afkeer van aandacht voor de politiek en de focus van Hilversum op Amsterdam. Dan de kwaliteitsvoorstellen die (enigszins) bruikbaar zijn voor het
manifest:

• Maak programma's vaker uit nieuwsgierigheid. (Martijn K)
• Breng meer wetenschappelijke informatie en debat. (Martijn K)
• Gebruik het derde net als podium voor vernieuwing. Maak daarop ook
combinaties met het internet. (Dik Brix)
• Maak publieke omroep minder Amsterdams.
• Koop meer goede buitenlandse content.
• Concentreer je meer op Nederlandse programma's. Meer TV drama van
eigen bodem. (Azazel Semjasa)
• Maak de aftiteling van programma's weer beter, vaker en langer
zichtbaar. (Yggy)
• Kom op TV met toeristische tips.
• Organiseer een bustocht door Nederland voor Hilversumse
programmamakers.

Bedankt voor uw inbreng. Ik wil deze nieuwe lijst besluiten met een nieuwe oproep om met ideeën te komen voor verbetering van de kwaliteit van de publieke omroep. Liefst onder je eigen naam. We staan nu op 19.

Van de politiek, die zegt miljoenen op de omroep te willen bezuinigen zonder dat dat ten koste van de kwaliteit mag gaan, moeten we het niet hebben.
Het debat over de omroepbezuinigingen op 12 december was van een bedroevend niveau. Van de achttien ingediende moties werden er maar drie aangenomen en die gingen over:

• de journalistieke onafhankelijkheid van (wat er na de bezuinigingen
nog van) de Wereldomroep (overblijft).
• de invloed van de consumenten op het aanbod van radio- en tv zenders.
• een maximum bedrag voor welkomstcadaeus ten behoeve van nieuwe
omroepleden.

Dat is waar omroepbeleid in de praktijk op neerkomt.

Occupy Mediapark!!