U bent hier

Home » Blogs » blog van Koos Kalkman

Publieke omroep bezuinigt, maar niet op sport

De publieke omroep heeft het zwaar. Er moeten miljoenen bezuinigd worden, maar toch ziet de NOS kans  de uitzendrechten voor de Champions League te verwerven voor de periode 2013 – 2015. Is dat niet merkwaardig? Nee, zegt de NOS, want de bezuinigingen gaan pas in 2015 in. Dat klopt niet: in 2012 wordt het budget van de publieke omroep gekort met € 50 miljoen, in 2014 met € 100 miljoen en in 2015 met € 200 miljoen.

De NOS beschikt over verschillende rechten, zoals die van het EK en WK voetbal,de Olympische Spelen, Eredivisie (samenvattingen), Champions League, Tour de France, schaatsen en diverse wedstrijden en kampioenschappen in kleinere sporten.  Aangenomen wordt dat de NOS op jaarbasis € 40 miljoen aan rechten betaalt, inmiddels is dit door de NOS min of meer  bevestigd. Iets meer informatie is in jaarverslagen en Meerjarenbegrotingen te vinden.  In de zgn. super-evenementenjaren (even jaren) vinden er Olympische Spelen (Zomer of Winter) plaats en een EK of WK Voetbal. Voor 2010 waren de kosten (rechten en productie) hiervan geraamd op € 32 miljoen en in 2011 op € 5,2 miljoen. De lasten worden over de verschillende jaren gespreid via een Bestemmingsreserve. De kosten van rechtencontracten worden in het jaarverslag 2010 als volgt gespecificeerd: voor contracten < 1 jaar € 38 miljoen en voor contracten 1- 4 jaar € 75 miljoen (contracten met persbureaus en beeldleveranciers voor NOS Nieuws kosten enkele miljoenen). 

De kosten van productie worden meestal niet genoemd als het gaat om het bedrag dat de NOS aan sport besteedt. Deze worden doorgaans op hetzelfde niveau geschat als de kosten van rechten, dus € 40 miljoen  (personeel, opname, montage, studio, verbindingen, etc.).

Gevoegd bij het gegeven dat NOS Nieuws op jaarbasis € 49 miljoen kost, is dus het jaarbudget (€ 107 miljoen) van de NOS ontoereikend voor nieuws, sport en evenementen (zoals Koninginnedag, Prinsjesdag en verkiezingen). Dit wordt dan weer opgelost door de NOS middelen ter beschikking te stellen uit het zgn. programmaversterkingsbudget van de publieke omroep, bedoeld om de pluriformiteit van het media-aanbod te bevorderen.

Zo is overal een mouw aan te passen. Misschien is dat de reden dat de VVD heeft gezegd dat de publieke omroep nog wel € 200 miljoen extra kan bezuinigen.