U bent hier

Home » Blogs » blog van Koos Kalkman

Publieke omroep ontkomt niet aan hervorming

koos-kalkman.jpgDe publieke omroep zal niet ontkomen aan een verdere bezuinigingsslag, zo melden verschillende media de laatste weken. De kaasschaaf helpt dan niet meer, het zal nu moeten gaan om een hervorming. Dat is precies wat de werkgroep Andere Publieke Omroep al enige tijd bepleit. Zo publiceerde de werkgroep in juni 2010 het rapport Nederlandse Publieke Omroep - Nieuwe Stijl met een voorstel tot een drastische, maar nodige ingreep.

De publieke omroep is de laatste jaren steeds ernstiger verslaafd geraakt aan een kijkcijferrace en steeds verder weggeraakt van de kerntaken. De publieke omroep  moet zich volgens APO opnieuw gaan concentreren op die taken, nl. het bieden van nieuws en achtergronden  en van kunst en cultuur. Voor ieder van deze twee kerngebieden komt dan telkens één tv- en één radiozender ter beschikking. De omroepverenigingen kunnen, zonder recht op vast inkomen, desgewenst een belangrijke rol blijven vervullen als productiehuizen en niet gedwongen worden te fuseren.

Een nieuwe opzet van de publieke omroep, welke dan ook, gaat zijn beslag krijgen in de periode 2012 – 2016. Als dan het voorstel van APO wordt gevolgd zullen de financiële gevolgen manifest zijn.

De mediabegroting kan in vier jaar van 700 miljoen euro per jaar (2011) teruggebracht worden tot 370 miljoen (2016), een bezuiniging op jaarbasis van 330 miljoen euro.

In dat geval komt voor kunst en cultuur in plaats van nu 75 miljoen euro over vier jaar 105 miljoen euro ter beschikking. Bij nieuws en achtergronden gaat het bijna om een verdrievoudiging: van nu 70 miljoen euro naar 205 miljoen euro in 2016. Kortom: een succesformule voor bezuinigen én hervormen.