Blog van APO

Publieke omroep mist transparantie (Opinie Dagblad Trouw 1 maart 2016)

De Eerste Kamer spreekt op 1 maart a.s. opnieuw over het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet, waarin een meer centrale aansturing van het programmabeleid door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt geregeld. Ook wordt daarin de rol van amusement beperkt ten gunste   van informatie, cultuur en educatie. Bij de eerdere schriftelijke behandeling en een daarop volgende mondelinge behandeling is gebleken dat de Eerste Kamer zich vooral bezorgd maakt over het benoemingenbeleid van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.