In het nieuws

In dit overzicht treft u niet alleen artikelen aan over APO en de plannen van de werkgroep die in de media zijn verschenen, maar ook andere relevante artikelen en bronnen.

Informatie voor de pers

Werkgroep APO is natuurlijk graag bereid medewerking aan de pers te verlenen met betrekking tot artikelen, interviews en andere items.

Werkgroep APO
Postbus 88
2501 CB Den Haag

Lange Voorhout 86, unit 23
2514 EJ Den Haag

Telefoon: 070-3458241
E-mail: info@anderepubliekeomroep.nl