Nederlandse Publieke Omroep nieuwe stijl

De werkgroep Andere Publieke Omroep heeft op 16 juni 2010 een nieuw plan gepresenteerd tot hervorming van de publieke omroep. De nieuwe Publieke Omroep beperkt zich tot nieuws en achtergronden en tot kunst en cultuur.

Dit nieuwe model voor de Publieke Omroep bestaat uit:

  • één 24 uurs tv-zender voor nieuws en achtergronden en één
    24 uurs tv-zender voor kunst en cultuur
  • twee 24 uurs radiozenders, net als bij televisie: één voor nieuws en achtergronden en één voor kunst en cultuur
  • geen programmatische zomervakanties
  • alle programma's worden ook aangeboden via een digitale portal

Andere huidige programma's, zoals amusement, spelletjes en sport kunnen overgaan naar de commerciële zenders.
Reclame vervalt als bron van inkomsten.
De omroepverenigingen kunnen desgewenst optreden als productiehuizen, vooral op het punt van programma's maken voor de kunst- en cultuurzenders.

Dit nieuwe Publieke Omroep model is een broodnodig antwoord op de veranderende maatschappelijke, economische en technische omstandigheden. Het gaat om een burgerinitiatief dat bedoelt een concreet uitgewerkte handreiking te doen aan omroep en politiek om deze twee krachten in staat te stellen op korte termijn de noodzakelijke wijzigingen door te voeren.
Dat staat in een plan van de werkgroep Andere Publieke Omroep APO. De werkgroep bestaat uit mensen met ervaring in en betrokkenheid bij de media. Met hun plan hopen zij het nieuwe kabinet bouwstenen te bieden voor een nieuw beleid voor de publieke omroep.

Downloads

Plan APO
Rapport Harold De Bock